Leuven

Perfusieschool KU Leuven

De volledige opleiding bestaat uit 2 modules. Een theoretische en een praktijkmodule. Deze kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Theoretische Module:

Geeft recht op het getuigschrift: "Theoretische Basiskennis van Extracorporele Technieken".
Is gespreid over 2 academiejaren en heeft als doel een brede theoretische achtergrond aan te bieden i.v.m. extracorporele technieken.

De theoretische opleiding is voor iedereen toegankelijk, maar richt zich in het bijzonder tot iedereen, in ziekenhuis, research of industrie, die op één of andere manier in contact komt met de gespecialiseerde extracorporele technieken en systemen.

De module omvat 1200 studie-uren waarvan 250 à 260 contacturen, gespreid over 2 jaar en wordt als 1 geheel beschouwd. Een nieuwe module start pas als de vorige afgesloten is. Je kan dus ook maar inschrijven telkens een nieuwe module start.

De evaluatie gebeurt per semester. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1500,00€ voor de beide academiejaren.

Praktijkmodule:

Geeft recht op het getuigschrift: "Basiscompetentie Klinisch Perfusionist". Deze module is enkel toegankelijk voor gegradueerde verpleegkundigen.

Het getuigschrift kan enkel verkregen worden indien je ook in het bezit bent van het getuigschrift "Theoretische Basiskennis van Extracorporele Technieken".

Contact

Meer info overde opleidingsinhoud vind je op de website van KU Leuven.

Opleidingscoördinator: Emmanuel Devolder, Klinisch Perfusionist UZ Leuven